Оборудване за първично винопроизводство Пробовземачи и системи за анализ Транспортни вибрационни ремаркета Приемни вибрационни корита Ронкачки, мелачки Сортиращи вибрационни и лентови маси Елеватори Системи за сортиране Кошови преси Пневматични преси Винтови помпи Перисталтични помпи Бутални помпи; Системи за екстракция Ферментатори и депозитни съдове Системи за флотация Системи за контрол на ферментацията Системи за миене и дезинфекция Системи за микрооксиженация Хладилни инсталации; топлообменници България; София 1404; ул. Деян Белишки 40-42; Тел: +359 2 9581989; +359 2 9584459; Факс: + 359 2 9584720; email: info@bvtechnologies.com