Хранителни среди и стартери Bioferm BV  - хранителна среда за алкохолна ферментация TDS Biofood BV - хранителна среда за алкохолна ферментация TDS Nitriferm BV - хранителна среда за алкохолна ферментация TDS Bioferm ML - хранителна среда за ябълчно-млечна ферментация TDS Biovital BV - стартер за рехидратация на дрожди TDS Biovital BV Protect - стартер за рехидратация на дрожди TDS    България; София 1404; ул. Деян Белишки 40-42; Тел: +359 2 9581989; +359 2 9584459; Факс: + 359 2 9584720; email: info@bvtechnologies.com